Sazinieties ar mums

GRIFS AG ir svarīgi zināt Jūsu viedokli par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, lai pilnveidotos un paaugstinātu pakalpojumu kvalitāti. Ja Jums ir kādi ierosinājumi, sūdzības, jautājumi vai vēlme pateikties kādam darbiniekam vai uzņēmumam kopumā, Jūs tos varat nosūtīt mums!

Pieteikt pakalpojumu