Korporatīvā sociālā atbildība

Drošības kompānija GRIFS AG iestājas par godīgu un caurredzamu uzņēmējdarbību, kas iegulda gan savos darbiniekos, gan apkārtējā vidē un vietējās kopienas attīstībā.

Mūsu mērķis ir veidot tādu uzņēmējdarbību, kas atļauj ilgtspējīgu attīstību, balstītu uz sabiedrības īpašuma aizsardzību un sabiedrības izglītošanu drošības jautājumos.

Gan savā uzņēmumā, gan klientiem sniegtajos pakalpojumos drošības kompānija GRIFS AG tiecas pielietot videi un cilvēkiem draudzīgas tehnoloģijas, taupīt dabas resursus un samazināt vides piesārņojumu.

Tiešā veidā GRIFS AG atbalstam iespējams pieteikties sabiedrības atbalsta programmā , kuras mērķis ir sniegt palīdzību darbinieku ģimenēm un izglītot sabiedrību drošības jautājumos.

GRIFS AG darbojas pēc iekšēji izstrādātas pretkorupcijas programmas, lai novērstu korupcijas iespējamību uzņēmumā, veicinot godprātīgumu, atklātību un atbildību uzņēmumā strādājošajiem darbiniekiem, sadarbības partneriem, klientiem un piegādātājiem.

Korporatīvās sociālās atbildības pamatprincipi

  • Ar publiskām un privātām ierosmēm veicināt vietējās ekonomiskās vides caurspīdīgumu un izaugsmi.
  • Izglītot sabiedrību, kurā mēs strādājam, drošības jautājumos, īpaši koncentrējoties uz jauniešiem un bērniem.
  • Veidot sabiedrību, kura būtu orientēta gan uz savu un sava īpašuma drošību, gan arī citu personu un to īpašuma aizsardzību.
  • Rūpēties par sakārtotu darba vidi un savu darbinieku veselību.
Par Korporatīvās sociālās atbildības jautājumiem un sabiedrības atbalsta programmu atbildīga iekšējās un ārējās komunikācijas speciāliste Inese Artemjeva

Iniciatīvas

Atbalsts darbiniekiem

Interešu pārstāvniecība

Bērnu drošība

Vides politika

Pieteikt pakalpojumu