Sotsiaalne vastutus

GRIFS toetab ausat ja läbipaistvat ettevõtlust, investeerides oma töötajate arendamisse, keskkonna säätmisesse.

Meie eesmärk on korraldada ettevõtlusalane tegevus selliselt, et see annaks võimaluse säästvaks arenguks, mis põhineb omandi kaitsel ja ühiskonna harimisel turvalisuse küsimustes.

Nii oma ettevõttes kui ka klientidele osutatavates teenustes püüab turvafirma GRIFS kasutada inimestele ja keskkonnale sõbralikke tehnoloogiaid, kaitsta loodusvarasid ja vähendada keskkonnareostust.

GRIFS tortab vajadusel töötajate perekondi ja harib ühiskonda turvalisuse küsimustes.

GRIFS järgib oma tegevuses sisemist korruptsioonivastast programmi ettevõttes korruptsioonist hoidumiseks, tunnustades ettevõtte töötajate, äripartnerite, klientide ja tarnijate ausust, avatust ja vastutustundlikkust.

Ettevõtte sotsiaalse vastutuse põhimõtted

  • Aidata kaasa majanduse läbipaistvusele ja arengule.
  • Teavitada ühiskonda, milles me töötame, turvalisuse küsimustes, pöörates erilist tähelepanu noortele ja lastele.
  • Luua ühiskond, mis on orienteeritud turvalisuse ja oma vara ohutuse tagamisele, aga ka teiste inimeste ja nende vara kaitsele.
  • Hoolitsedaohutu töökeskkonna ja töötajate tervise eest.

Algatused

Töötajate toetamine

Huvide esindamine

Laste turvalisus

Keskkonnapoliitika

Võtke ühendust