Privaatsuspoliitika

GRIFS OÜ teave isikuandmete töötlemise kohta

GRIFS OÜ (edaspidi GRIFS) järgib isikuandmete töötlemisel Isikuandmete kaitse üldmääruse nr. 2016/679 (edaspidi Määrus) ja teiste Eestis kehtivate määruste nõudeid.

Administraatori kontaktandmed: Tatari 64, Tallinn 10134, Eesti. E-post: info@grifsag.ee, tel. 6488020.

See privaatsuspoliitika selgitab, kuidas GRIFS töötleb isikuandmeid, samuti kuidas tagatakse andmesubjekti õigused ja isikuandmete kaitsega seotud küsimusi. GRIFS privaatsuspoliitika laieneb kõigile isikuandmetele, mille  töötlemist viib läbi GRIFS.

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

GRIFS töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • personalijuhtimine ja arvestus;
 • raamatupidamine;
 • infoleht;
 • klienditeeninduse tagamine;
 • kuritegude ennetamine.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

GRIFS töötleb isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • andmesubjekti nõusolek;
 • lepingu sõlmimine või täitmine;
 • õigusaktis sätestatud juriidilise kohustuse täitmine;
 • õigustatud huvi tagamine.

Andmesubjekti nõusoleku tagasivõtmise õigus

Kui isikuandmete töötlemine on alanud ja seda teostatakse andmesubjekti nõusolekul, on andmesubjektil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Selleks peate esitama avalduse GRIFS-i aadressil: Tatari 64, Tallinn 10134. Taotlusvormi saamiseks palun võtke meiega ühendust tel. 6488020 või e-posti aadressil info@grifsag.ee.

Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete töötlemist, mida teostati ajal, mil kliendi nõusolek kehtis.

Nõusoleku tagasivõtmine ei peata muudel õiguslikel põhjustel toimuvat andmete töötlemist.

Isikuandmete säilitamise kestus

GRIFS säilitab isikuandmeid vastavalt isikuandmete töötlemisel kindlaksmääratud eesmärkidele ja õiguslikele alustele, kui on olemas vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest:

 • GRIFS-il on andmete säilitamise seaduslik kohustus;
 • GRIFS peab tagama oma õigustatud huve;
 • GRIFS peab täitma oma lepingulisi kohustusi;
 • andmesubjekti nõusolek isikuandmete vastavaks töötlemiseks on kehtiv.

Küpsised (ingl k Cookies)

Küpsised on tekstifailid, mille Interneti-brauser paigutab avalehe külastaja arvutisse, et selle tegevust parandada. Salvestatud küpsised võimaldavad meil teie arvutit ära tunda. Kui külastate uuesti GRIFS-i kodulehte ja kasutate kodulehe jaotisi, millele pääseb juurde ainult parooliga, välistavad küpsised vajaduse isikuandmeid uuesti sisestada.

Miks GRIFS kasutab küpsiseid

GRIFS kasutab küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

 • seansihalduseks ja kasutajate autentimiseks;
 • kodulehe funktsionaalsuse tagamiseks;
 • kodulehe külastajate kohta andmete saamiseks – kodulehe veedetud aeg, külastajate arv;
 • kodulehe efektiivsuse parandamiseks.

GRIFS-i kodulehte majutav server registreerib külastaja kodulehele saadetud päringud (avatud Interneti-aadressid, kasutatud seadmed ja interneti-brauser, IP-aadress, juurdepääsuaeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel; veebilehe nõuetekohase toimimise ja turvalisuse tagamiseks. Nende isikuandmete töötlemise õiguslik alus on GRIFS-i õigustatud huvi..

GRIFS ei kasuta küpsiseid kasutajaharjumuste jälgimiseks, seetõttu teatab GRIFS küpsiste kasutamisest kuid ei vaja teie nõusolekut küpsiste paigutamiseks vastavalt seadusele.

Kolmandate osapoolte küpsised

Kolmandate osapoolte, eriti Google Analyticsi küpsised võidakse paigutada GRIFS-i kodulehele. Google Analyticsi tööriista pakub Google Inc. (USA) omades juurdepääsu selle tööriista abil kogutud statistikale.

Küpsiste kontroll

Andmesubjektil on õigus küpsiseid oma äranägemise järgi kustutada. Täpsema teabe leiate siit: www.youronlinechoices.com/ee/

GRIFS-i kodulehe külastaja saab oma arvutist kustutada kõik küpsised, mis on juba arvutis salvestatud ja keelata tema Interneti-brauseril neid salvestada. Sel juhul tuleb küpsiste mitte salvestamise eelistus käsitsi täpsustada iga kord, kui külastate GRIFS-i kodulehte, kuid siis ei pruugi mõned kodulehe teenused ja funktsioonid töötada.

Isikuandmete saajad

Seadusega ettenähtud juhtudel võib GRIFS edastada teavet kolmandatele isikutele. Lisaks võib GRIFS efektiivsuse parandamiseks kasutada ka kolmanda osapoole teenuseid.

GRIFS ei edasta isikuandmeid kolmandatesse riikidesse, kus puudub piisav isikuandmete kaitse tase.

Juurdepääs enda isikuandmetele ja andmesubjekti muud õigused

GRIFS-i poolt töödeldud isikuandmete kohta teabe saamiseks peate esitama avalduse GRIFS-i aadressil: Tatari 64, Tallinn 10134. Taotlusvormi saamiseks palun võtke meiega ühendust tel. 6488020 või e-posti aadressil info@grifsag.ee

Andmesubjektil on õigus taotleda isikuandmete eemaldamist, piirata isikuandmete töötlemist, vaidlustada isikuandmete töötlemine, taotleda isikuandmete parandamist vastavalt määruse sätetele, esitades selle kohta avalduse.

Taotletud teavet saate GRIFS-i kontoris ainult isikut tõendava dokumendi esitamisel.

Isikuandmete töötlemise kontaktisiku aadress: Tatari 64, Tallinn 10134, Eesti. E-post: info@grifsag.ee, tel. 6488020.

Kui arvate, et teie õigusi isikuandmete kaitsele on rikutud, võite esitada kaebuse oma alalise elukoha isikuandmete järelevalve asutusele.

See dokument kehtib alates 5. juulist 2018.

GRIFS-il on igal ajal õigus teha selles muudatusi, mis avaldatakse veebisaidil www.grifsag.ee.

Võtke ühendust