Darba aizsardzības speciālists/-e

Galvenie darba pienākumi:

 • Darba aizsardzības sistēmas organizēšana un darba vides iekšējās uzraudzības veikšana
 • Darba vides risku novērtēšana
 • Darbinieku obligāto veselības pārbaužu organizēšana un uzraudzība
 • Instruktāžu veikšana darba aizsardzībā un ugunsdrošībā, t. sk. instrukciju izstrāde
 • Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana un pasākumu veikšana to minimizēšanai nākotnē
 • Konsultāciju sniegšana darba aizsardzības jomā uzņēmuma darbiniekiem
 • Piedalīšanās kvalitātes vadības sistēmas īstenošanā un dokumentu uzturēšanā

Prasības amatam:

 • 1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība darba aizsardzības jomā (var būt pēdējā kursa students)
 • Zināšanas par darba tiesību un darba aizsardzības normatīvajiem aktiem
 • 2 gadu pieredze darba aizsardzībā vai ar darba aizsardzību saistītā jomā
 • Prasme plānot savu darbu, nodrošināt darba kvalitāti
 • Prasme apkopot, sistematizēt un analizēt informāciju, sagatavot un noformēt dokumentāciju
 • 160h apliecību ugunsdrošībā tiks uzskatīta kā priekšrocība
 • Pamatzināšanas kvalitātes vadībā tiks uzskatītas kā priekšrocība
 • Teicamas Valsts valodas zināšanas (mutvārdu un rakstiski)
 • Ļoti laba prasme strādāt ar datoru (MS Office, Excel)
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Uzņēmums piedāvā:

 • Interesants un dinamisks darbs vadošā nozares uzņēmumā
 • Stabils atalgojums 1000 EUR (bruto), kā arī sociālās garantijas
 • Profesionāla komanda
 • Darba vieta Rīgā
 • Darbs uz nenoteiktu laiku
  Atbilde tiek sniegta tikai tiem pretendentiem, kuri ir tikuši līdz otrajai atlases kārtai. Pieteikuma vēstuli un CV, ar norādi "Darba aizsardzības speciālists ", sūtīt uz e-pasta adresi darbs@grifsag.lv