Prakses iespējas

GRIFS AG piedāvā mācību prakses iespējas studentiem. Lai pieteiktos praksē GRIFS AG, aizpildiet anketu un nosūtiet savu CV un prakses programmu izskatīšanai ar norādi "Prakse” uz e-pastu darbs@grifsag.lv. Lūdzu, pieteikties praksei savlaicīgi, vismaz 3 nedēļas pirms prakses sākuma.

Atbilstošas un piemērotas prakses vietas gadījumā sazināsimies ar pretendentu.