Kvalitātes politika

GRIFS AG īstenotās kvalitātes politikas pamatā ir klientu vēlmju nepārtraukta īstenošana, piedāvājot augsta līmeņa drošības pakalpojumus.

Katram klientam GRIFS AG nodrošina individuālu un viņa vēlmēm atbilstošu pakalpojumu izpildi. Kvalitatīvi pakalpojumi un GRIFS AG darbinieku kvalifikācija un kompetence ir tās vērtības, kas GRIFS AG atšķir no citiem Latvijas un Baltijas apsardzes uzņēmumiem.

Viens no GRIFS AG kvalitatīvas klientu apkalpošanas balstiem ir augsta sniegtā drošības pakalpojuma kvalitāte. Sniedzot drošības pakalpojumus, GRIFS AG izmanto jaunākos tehnoloģiju risinājumus. Lai varētu nodrošināt kvalitatīvus un drošus pakalpojumus, drošības risinājumi tiek nemitīgi pilnveidoti un uzlaboti.

GRIFS AG darbinieki ir kvalificēti un pieredzējuši speciālisti, kuri nodrošina profesionālu klientu apkalpošanu un garantē klientu īpašuma drošību, tādā veidā radot un nostiprinot veiksmīgus priekšnosacījumus uzņēmuma tālākai ekonomiskajai attīstībai.

Mūsu kvalitātes vadības sistēma ir orientēta uz to, lai nepārtraukti pilnveidotu klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, uzlabotu savu sniegumu drošības, darba drošības, arodveselības un apkārtējās vides aizsardzības jomā.

GRIFS AG vadība apņemas ievērot un izpildīt visas LR likumdošanas prasības. Katrs GRIFS AG darbinieks ir atbildīgs par kvalitātes nodrošināšanu.

Gan savā uzņēmumā, gan klientiem sniegtajos pakalpojumos GRIFS AG tiecas pielietot videi un cilvēkiem draudzīgas tehnoloģijas, taupīt dabas resursus un novērst vides piesārņojumu.

Pieteikt pakalpojumu