Kvaliteedipoliitika

GRIFS-i rakendatud kvaliteedipoliitika põhineb klientide soovide pideval elluviimisel. Pakume kõrgetasemelisi turvateenuseid.

GRIFS pakub igale kliendile individuaalseid teenuseid, mis on kohandatud tema soovidele. Kvaliteetsed teenused, GRIFS-i töötajate kvalifikatsioon ja kompetents eristavad GRIFS-i teistest turvafirmadest Eestis ja Baltimaades. GRIFS see on kvaliteetsed teenused ning kvalifitseeritud ja kompetentsed töötajad.

GRIFS-i klienditeeninduse üheks alustalaks on osutatava turvateenuse kõrge kvaliteet. Turvateenuste osutamisel kasutab GRIFS uusimaid tehnoloogilisi lahendusi. Täiustame ja parandame pidevalt turvalahendusi kvaliteetsete ja usaldusväärsete teenuste pakkumiseks.

GRIFS-i töötajad on kvalifitseeritud ja kogenud spetsialistid, kes pakuvad klientidele professionaalset teenindust ja tagavad nende vara turvalisuse, luues ja tugevdades sellega eeldusi ettevõtte edukaks majandustegevuseks.

Meie kvaliteedijuhtimissüsteem on keskendunud klientidele pakutavate teenuste kvaliteedi pidevale parendamisele; tulemuste parandamisele ohutuse, tööohutuse, töötervishoiu ja keskkonnakaitse valdkonnas..

GRIFS-i juhtkond on kohustatud järgima ja täitma kõiki Eesti Vabariigi õigusaktide nõudeid. Iga GRIFS-i töötaja vastutab kvaliteedi tagamise eest. Nii oma ettevõttes kui ka klientidele osutatavate teenuste pakkumisel püüab GRIFS kasutada keskkonnale ja inimestele sõbralikke tehnoloogiaid, kaitsta loodusvarasid ja hoida ära keskkonnareostust.

Võtke ühendust