Fiziskā apsardze

GRIFS AG fiziskās apsardzes vistiešākā funkcija ir objekta, teritorijas un tajā esošo materiālo vērtību uzraudzība, lai novērstu prettiesiskus vai citādus apsargājamā objekta apdraudējumus. Piedāvātos GRIFS AG apsardzes pakalpojumus nodrošina apmācīti un profesionāli apsardzes darbinieki.

Fiziskās apsardzes nodrošināšana nozīmē pastāvīgu kontaktu ar cilvēkiem, līdz ar to ikdienā ar apsargāšanas funkcijas izpildi vien ir stipri par maz. Mēs apzināmies, ka mums tiek uzticēta ne tikai apsargātā objekta drošība, bet arī klienta reputācija. Mēs ar to rēķināmies. Tāpēc mūsu apsardzes darbinieki būs lielisks Jūsu komandas papildinājums!

Pakalpojumi

Pieteikt pakalpojumu