Mehitatud valve

GRIFS-i mehitatud valve peamine funktsioon — objekti, territooriumi ja seal asuva materiaalse vara jälgimine eesmärgiga kaitsta valveobjekti ebaseaduslike rünnete või muude ohtud eest. Mehitatud valve teenust pakuvad GRIFS-i koolitatud ja professionaalsed töötajad.

Mehitatud valve teenuse osutamine tähendab kontakti inimestega, seetõttu ei piisa igapäevaelus pelgalt kaitsefunktsiooni täitmisest. Oleme teadlikud, et meile usaldatakse mitte ainult kaitstava objekti turvalisus, vaid ka kliendi maine. Me arvestame sellega. Seetõttu on meie turvatöötajad Teie meeskonna suurepäraseks täienduseks!

Teenused

Võtke ühendust