Mida tuleks arvestada turvaettevõtte valimisel?

Turvaettevõtteid on palju ja nende pakutavate teenuste valikust on üsna lihtne segadusse sattuda, kuid turvaettevõtte valimisel tuleb arvestada mitmete teguritega. Enne lepingu sõlmimist mõne turvaettevõttega soovitab turvafirma GRIFS vastata järgmistele küsimustele:

Kas ettevõtel on olemas teenuste osutamiseks vajalikud kehtivad tegevusload?

Iga turvafirma peab omama tegevusluba valveteeuste osutamiseks, mida saab kontrollida Majandustegevuse reistrist (MRT). Väljastatud tegevusluba (tegevusluba valveteenuse osutamiseks) näitab konkreetsete teenuste osutamiseks vajaliku varustuse, kogemuste, inimressursside olemasolu: vallas- ja kinnisvara valve ja kaitse, korra tagamine üritusel või valveobjektil, valveseadmete paigaldamine ja hooldamine, turvakonsultatsioon jms. Samuti tuleb meeles pidada, et ettevõtetel, kes ei osuta valveteenuseid, vaid paigaldavad ainult valvesüsteeme, peab olema ka tegevusluba.

Kas mõni konkreetne ettevõte pakub teie vajadustele vastavaid teenuseid?

Valvesüsteemid ja lahendused on väga erinevad ja neid saab kohandada iga kliendi vajadustele. Enne mistahes turvaettevõttega lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt selle pakkumisega ja uurige välja kuidas turvaettevõte käitub, kas patrullekipaaž sõidab Teie objekti kontrollima ja millised on võimalused olla alati kursis valveobjektil toimuvaga.

Milliseid tehnilisi lahendusi ettevõte pakub?

Juhtmega või juhtmevabad süsteemid, mis tingimustel paigaldatakse, kas valehäirete eest võetakse lisatasusid, kus paiknevad ettevõtte patrullekipaažid; mitu patrullekipaaži on piirkonnas, kus teie kodu asub. Nendele küsimustele vastamine aitab teil objektiivselt hinnata turvaettevõtte pakkumist.

Kas ettevõte tegutseb ausalt?

Turvavaldkonnas esineb varimajandust ja ümbrikupalkade maksmist. Osa ettevõtteid säästab sellega, et pakkuda odavamaid teenuseid. Siiski tuleb meeles pidada, et selliste ettevõtete teenuste kvaliteedile lootmine pole seda väärt. Kui töötajal pole töölepingut, ei saa olla mingit garantiid, et ta täidab tööülesandeid vastutustundlikult; pole ka garantiid, et töötaja on saanud teie turvalisuse tagamiseks vajaliku väljaõppe. Eesti Turvaettevõtete Liit, mille liige on GRIFS, jälgib turvaettevõtete tegevust ja teavitab avalikkust ebaausast tegevusest.

Võtke ühendust