Bērnu drošība

GRIFS AG iestājas par drošu ikdienu bērniem un, ņemot vērā, ka mūsdienu straujajā ikdienā bērni var saskarties ar dažādiem apdraudējumiem, GRIFS AG veic izglītojošos pasākumus, lai katrs bērns zinātu, kā rīkoties, ja tas ir nonācis apdraudētā vidē. Tāpat uzņēmums māca, kādi drošības pasākumi ir jāveic, lai no šādām situācijām varētu izvairīties.

GIRFS AG iniciatīva ir izglītot no 1. līdz 4. klases skolēnus, vadot uzņēmuma organizēto bezmaksas Drošības stundu.

Drošības kompānijai GRIFS AG ir lieliska iespēja, ar vadošu speciālistu – ekspertu un psihologu – izstrādātu programmu sniegt gadiem uzkrāto pieredzi un zināšanas drošības jautājumos.

Pieteikt savu skolu Drošības kampaņai Jūs varat, sūtot pieteikuma vēstuli ar norādi “Drošības stunda. Sargā sevi un būsi pasargāts” uz e-pasta adresi inese.artemjeva@grifsag.lv vai zvanot pa tālr. 26364282.

Mērķis

GRIFS AG mērķis ir paaugstināt iedzīvotāju, īpaši bērnu, zināšanu līmeni par drošības jautājumiem, pasniedzot informāciju viegli uztveramā veidā.

Paveiktais

2017. gadā Drošības stunda novadīta Iecavas internātpamatskolas, Rīgas Hanzas vidusskolas un GRIFS AG darbinieku bērniem. Pēc novērtējuma anketas rezultātiem noskaidrojām Drošības stundas satura atbilstību, satura lietderību bērnam, kā arī to, vai lekciju ieteiktu kādam citam. Varēja secināt, ka kopumā mācību iestādes darbinieki ir pozitīvi novērtējuši gan Drošības stundu, gan pasniedzēja zināšanas un profesionalitāti. Sadarbībā ar drošības un veselības speciālistiem sagatavots informatīvais materiāls ar atbildēm uz dažādajiem “Ko_darit_ja..” jautājumiem. Tas ir uzziņas avots, ko apspriest gan audzināšanas stundās, gan mājās. Šajā materiālā ir atbildes un īsi padomi uz biežāk uzdotajiem skolēnu jautājumiem: “Ko darīt, ja…”

  • skolā tiek nozagtas vai pazūd personīgās mantas?
  • uz ielas kāds svešinieks mēģina atņemt naudu, prasa telefonu vai uzbrūk?
  • apstājas mašīna un svešinieks piedāvā tevi kaut kur aizvest?
  • tev uzbrūk suns?
  • skolas teritorijā vai ārpus tās tevi aicina uzsmēķēt, piedāvā alkoholu, tabletes vai kādas citas nezināmas vielas?
  • ceļā uz skolu ir intensīva satiksme un tu kavē mācības stundu?
  • tev mācību stundas laikā vai starpbrīdī rodas veselības problēmas?
  • skolā izceļas ugunsgrēks?
  • klasē izraisās konflikts?
  • klasesbiedri vai skolasbiedri tevi ignorē vai apsmej?

Drošības jautājumos izglītoti jau 2332 skolēni.

Izveidots materiāls „Ko darīt, ja..”.

Saņemts pozitīvs novērtējums no izglītības iestādēm par Drošības stundas noderīgumu.

Pieteikt pakalpojumu