Interešu pārstāvniecība

Veicot savu interešu aizstāvību, GRIFS AG pieļauj tikai leģitīmas interešu pārstāvniecības veidu, kas ir argumentētas un pamatotas informācijas un ideju izplatīšana ar mērķi ietekmēt ar likuma pieņemšanu saistītos viedokļus un pamudināt amatpersonas un deputātus rīcībai.

GRIFS AG pauž vienotu nozares viedokli valsts amatpersonām tikai sadarbībā ar Drošības Nozares Kompāniju Asociāciju (DNKA), Latvijas Darba devēju konfederāciju un citām interešu pārstāvniecībām par jautājumiem, kas var ietekmēt personu drošību.

Šobrīd DNKA ir lielākā apsardzes uzņēmumu organizācija, jo DNKA biedri – “SIA GRIFS AG”, “AS G4S Latvia”, SIA “Securitas Latvia” un SIA “LDZ Apsardze” –pārstāv vairāk nekā trešo daļu no visiem nozarē strādājošajiem.

Mērķis

GRIFS AG interešu pārstāvniecības mērķis ir sekmēt ilgtspējīgas apsardzes nozares attīstību, kas balstītos uz godīgu un taisnīgu konkurenci, kā arī spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu.

Paveiktais

2017. gadā apsardzes nozari pārstāvošās uzņēmēju asociācijas – Drošības Nozares Kompāniju asociācija un Latvijas Drošības biznesa asociācija – parakstīja nodomu protokolu, kurā apliecināja apņemšanos sadarboties ar trešajām pusēm, lai noslēgtu ģenerālvienošanos par minimālo algu līmeni apsardzes nozarē un panāktu izdevīgāko tiesisko regulējumu.

Panākti stingrāki nosacījumi apsardzes pakalpojumu sniegšanas licences iegūšanai, liekot uzņēmumiem veikt pārsertifikāciju.

Parakstīts nodomu protokols ar LDBA par ģenerālvienošanās parakstīšanu, kas nosaka minimālo algu nozarē.

Veikts pētījums par sabiedrības attieksmi pret apsargu profesiju – 60% iedzīvotāju uzticētos apsargiem ārkārtas gadījumos.

Pieteikt pakalpojumu