Huvide esindamine

Oma huvide kaitsmisel lubab GRIFS ainult seaduslikke esindamiste viise, mis näeb ette põhjendatud ja mõistliku teabe ning ideede levitamist eesmärgiga mõjutada seaduse vastuvõtmisega seotud arvamusi ning julgustada ametiisikuid ja saadikuid tegutsema.

GRIFS väljendab riigiametitele ühtset arvamust küsimustes, mis võivad mõjutada inimeste turvalisust, ainult koostöös Eesti Turvaettevõtete Liidu (ETEL), Eesti Tööandjate Keskliidu ja teiste huvide esindajatega.

ETEL on suurim turvaettevõteid esindav organisatsioon, mille liikmed esindavad 80% kogu selle valdkonna töötajatest.

Eesmärk

GRIFS-i huvide esindamise eesmärk – aidata kaasa turvavaldkonna jätkusuutlikule arengule, mis põhineb õiglasel ja ausal konkurentsil, samuti kehtivate normatiivaktide järgimisel.

Võtke ühendust