Personāla vadības politika

GRIFS AG Personāla vadības politikas mērķis ir īstenot vienotu, mūsdienīgu, efektīvu personāla vadību uzņēmumā, lai nodrošinātu kvalificētus, profesionālus un motivētus darbiniekus augstas uzņēmuma darbības efektivitātes sasniegšanai, kā arī nodrošinātu uzņēmuma un darbinieku tiesību ievērošanu darba attiecībās, darba organizācijas pilnveidošanu un veicinātu darbinieku attīstību un lojalitāti.

GRIFS AG Personāla vadības politika balstās uz šādām pamatvērtībām: stabilitāte, sociālā atbildība, godīgums un savstarpēja cieņa, profesionalitāte, attīstība, droša darba vide, tradīcijas.

Stabilitāte – GRIFS AG darbojas stabilā nozarē un ir orientēts uz attīstību ilgtermiņa perspektīvā, tādējādi nodrošinot darbiniekiem stabilu darba vidi. Uzņēmums rūpējas par saviem darbiniekiem, nodrošinot sociālās garantijas, kas stiprina darbinieku darba stabilitātes un sociālās aizsargātības sajūtu.

Godīgums – izdarām to, ko apsolām, un sagaidām to arī no citiem.

Profesionalitāte – uzņēmuma darbinieki ir kompetenti savā nozarē un orientēti uz jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu. Augstus darba rezultātus sasniedz, strādājot vienotā komandā.

Attīstība – uzņēmums atbalsta darbinieku profesionālo attīstību, nodrošinot viņiem atbilstošas mācības – kvalifikācijas celšanas kursus un praktisko iemaņu nostiprināšanu, kā arī izaugsmes iespējas.

Droša darba vide – GRIFS AG darbinieki nodrošina drošu darba izpildes procesu, kura gaitā neveidojas bīstamība pašam vai apkārtējiem. Darbinieki piedalās riska novērtēšanā savā darba vietā, sniedz ieteikumus darba vides kvalitātes uzlabošanai.

Tradīcijas – tiek ievērotas un attīstītas uzņēmumā izveidojušās tradīcijas, kas stiprina darbinieku piederības sajūtu un uzlabo motivāciju. Uzņēmuma darbinieki ir lojāli pret savu darba devēju.

 

Darbinieku attieksme pret darbu, pieredze un zināšanas ir galvenās vērtības, kuras visaugstāk tiek novērtētas mūsu uzņēmumā.

Pieteikt pakalpojumu