Personalipoliitika

GRIFS-i personalipoliitika on suunatud ühtse, kaasaegse ja tõhusa personalijuhtimise juurutamisele, et saavutada ettevõtte kõrge efektiivsus kvalifitseeritud, professionaalsete ja motiveeritud töötajate abiga. Lisaks tagab personalijuhtimispoliitika ettevõtte ja töötajate õiguste järgimise töösuhetes, töökorralduse parandamise, töötajate arengu ja lojaalsuse.

GRIFS-i personalijuhtimise poliitika põhineb järgmistel põhiväärtustel: stabiilsus, sotsiaalne vastutus, ausus ja vastastikune lugupidamine, professionaalsus, areng, turvaline töökeskkond, traditsioonid.

Stabiilsus: GRIFS tegutseb kiiresti muutuvas valdkonnas ja on keskendunud pikaajalisele arengule, pakkudes seeläbi töötajatele stabiilset töökeskkonda. Ettevõte hoolitseb oma töötajate eest, pakkudes sotsiaalseid garantiisid, mis tugevdavad töötajate kindlustunnet ja sotsiaalset turvalisust.

Ausus: me täidame oma lubadusi ja ootame seda ka teistelt.

Professionaalsus: ettevõtte töötajad on oma valdkonnas pädevad ja keskenduvad uute teadmiste ja oskuste omandamisele. Nad saavutavad ühes meeskonnas töötades kõrgeid töötulemusi.

Areng: ettevõte toetab töötajate ametialast arengut, pakkudes neile sobivat koolitust: täiendõppe kursusi ja praktiliste oskuste omandamist ning arenguvõimalusi.

Ohutu töökeskkond: GRIFS-i töötajad teevad oma tööd, seadmata ohtu ennast ega teisi. Töötajad osalevad oma töökohal riskihindamises, annavad soovitusi töökeskkonna kvaliteedi parandamiseks.

Тraditsioonid: ettevõttes arendatakse ja järgitakse valitsevaid traditsioone, mis tugevdavad töötajate ühtekuuluvustunnet ja suurendavad nende motivatsiooni. Ettevõtte töötajad on lojaalsed oma tööandjale.

Töötajate suhtumine töösse, kogemused ja teadmised on peamised väärtused, mis on meie ettevõtte jaoks kõige olulisemad.

Võtke ühendust