Atbalsts darbiniekiem

Darbinieki ir GRIFS AG lielākā vērtība. Viņu mums ir 584, tāpēc ieguldām daudz pūļu un līdzekļu, lai atbalstītu darbiniekus un viņu ģimenes. GRIFS AG nodrošina darbinieku bērniem skolas materiālus, rīko drošības stundas, kā arī dāvina saldumu paciņas Ziemassvētkos.

Uzņēmums nodrošina 100% apmaksātas apsardzes sertifikāta ieguves apmācības paralēli darba grafikam. Lai veicinātu savlaicīgu sertifikāta iegūšanu, uzņēmums nodrošina prēmiju darbiniekam, kas apsardzes sertifikātu ieguvis divu mēnešu laikā.

 

GRIFS AG saviem darbiniekiem nodrošina iespēju mācīties un pilnveidot savas prasmes uzņēmuma iekšējās apmācībās, kā arī dažādās apmācību iestādēs. Piedāvājam apmaksātus pirmās palīdzības kursus, elektrodrošības apmācības, kā arī daudzas citas apmācības darbinieku kvalifikācijas celšanai.

GRIFS AG atbalsta darbinieku sporta aktivitātes un iesaistīšanos sporta komandās un organizētos pasākumos. Tiek atbalstīti individuālie un komandu sasniegumi velo sacensībās, maratonos, rallijos, turnīros u. c.

Mērķis

Iniciatīvas Atbalsts darbiniekiem mērķis ir nodrošināt darbinieku labklājību un profesionālo pilnveidošanos, nodrošinot darbinieku apmācības un palīdzot rūpēties par darbiniekiem svarīgāko – viņu ģimenēm!

Paveiktais

GRIFS AG, rūpējoties par savu darbinieku un viņu bērnu labklājību, katru gadu sniedz izglītojošas lekcijas, kurās tiek atgādināti drošības pamatprincipi: kā uzvesties uz ielas, par ko padomāt mājās, kā izturēties un sevi pasargāt sabiedrībā.

GRIFS AG sniedz arī finansiālu atbalstu darbinieku ģimenēm, kur aug bērni vecumā no 6 līdz 10 gadiem, nodrošinot palīdzību skolas preču iegādei.

GRIFS AG rīkotajās iekšējās apmācībās darbinieki apgūst nepieciešamo zināšanu apjomu darba pienākumu izpildei, 50% darbinieku iekšējās apmācības novērtēja labi, bet 48,4% apmācībām deva augstāko novērtējumu.

Uzsākot skolas gaitas, 96 darbinieku bērni nodrošināti ar skolai nepieciešamajām kancelejas precēm.

Darbinieku bērniem uzdāvinātas 250 saldumu paciņas Ziemassvētkos.

Organizēta Drošības stunda darbinieku bērniem.

Pieteikt pakalpojumu