17.10.2019.
Videomonitooring ja analüüs

Põhjuste väljaselgitamiseks, mille alusel kandis ettevõtte kahju või toimus langus teenuste kvaliteedis, viib GRIFS läbi videovalvekaamerate salvestuste üksikasjaliku analüüsi. Avastatud vastuolude analüüsi tulemusel on võimalik protsesse optimeerida nii, et ettevõte ei kannataks töötajate ja tarnijate omavoli all.

Võtke ühendust