17.10.2019.
Koolitused

GRIFS pakub teoreetilistel ja praktilistel kogemustel põhinevaid koolitusprogramme, mis kirjeldavad, kuidas tegutseda ja tunda end turvaliselt igapäevaelus ja eriolukordades, kui on oht varale, elule või inimeste tervisele. Programmid töötatakse individuaalselt välja pärast võimalike ohtude hindamist ning kliendi ettevõtte valdkonna ja eripäradega tutvumist.

Võtke ühendust