17.10.2019.
Võtmete hoiustamine

Juurdepääs objektile on turvateenuste osutamisel oluline tegur. Pakume võtmete hoiustamist hädaolukorraks, kui on olemas häire korral objektile sissemurdmise kahtlus ning on oluline läbi viia objekti ülevaatus, sisenedes selleks territooriumile või ruumidesse.

Võtke ühendust