17.10.2019.
Videomonitooring

Ohutuse tagamiseks on oluline informatsioon ja operatiivsus. Just nendele tingimustele vastab kaugvideovalve. Videovalve süsteemide abil saab GRIFS-i  juhtimiskeskus jälgida valveobjektil toimuvat ja turvaohu korral kiiresti vastu võtta otsuse edasiste toimingute kohta.

Võtke ühendust