Keskkonnapoliitika

Nii oma ettevõttes kui ka klientidele pakutavate teenuste osutamisel üritab GRIFS rakendada keskkonna ja inimeste jaoks sõbralikke tehnoloogiaid, kaitsta loodusvarasid ja hoida ära keskkonnareostust.

GRIFS-i keskonnapoliitika peamised põhimõtted:

  • tegevuse pidev parendamine igas struktuuriüksuses ja ettevõttes tervikuna;
  • loodusvarade mõistlik ja ratsionaalne kasutamine;
  • võimalike keskkonnariskide tuvastamine ja vähendamine;
  • töötajate teadlikkuse tõstmine keskkonnateguritest igal töökohal;
  • vastutavate töötajate keskkonnaalase kompetentsi tagamine.

Eesmärk

Regulaarselt planeerida ja rakendada komplektseid meetmeid, et tagada keskkonnaohutu ettevõtlus ning ohutud ja tervislikud töötingimused.

GRIFS töötab välja keskkonnapoliitika, kaaludes hoolikalt paberi, akude, elektri, soojuse, vee ja sõidukite kütuse tarbimist. Ettevõte annab jäätmed ja kasutatud akud ümbertöötlemisse, samuti utiliseerib perioodiliselt ohtlikke jäätmeid ja võtab kasutusele vajalikke meetmeid heitkoguste vähendamiseks.

Meie tehtud

GRIFS kontrollib ettevõtte poolt tarbitud ressursside mahtu ja pöörab suurt tähelepanu ettevõtte tegevuse keskkonnamõjule. Süsteemne ressursside kavandamine ja kasutatud materjalide ümbertöötlemisse andmine tähendab ettevõtte keskkonnamõju vähendamist. Ettevõtte keskkonnapoliitika avaldub ka töötajate tegevuses, kes annavad ümbertöötlemisse ka kodus tekkivad jäätmed.

Võtke ühendust